شرکت صنعتی تک نوین ، پیشرو در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاههای خطوط بسته بندی مطابق با تکنولوژی روز دنیا ، با استفاده از سیستم های رله های اتوماتیک صنعتی ( PLC ) می باشد . از اینرو تمام تلاش این مجموعه براین موضوع مترمکز گردیده است که کلیه نیازهای مشتریان در این بخش از صنعت مرتفع گردد و کارخانجات تولیدی با خیال آسوده کلیه دستگاههای خود را بطور یکجا از مجموعه ما تهیه کرده و از خدمات ما بهرمند گردند.

لطفا از لیست زیر دستگاه مورد نیاز خود را انتخاب کنید

 
 
 
پرکــــن ها

تری بلوک ها

ـــــــــــــــــ تری بلوک 32 نازل 

                ــــــــــ تری بلوک 32 نازل پت

               ـــــــــــ تری بلوک 32 نازل شیشه

 

ـــــــــــــــــ تری بلوک 24 نازل

               ـــــــــــ تری بلوک 24 نازل پت

               ـــــــــــ تری بلوک 24 نازل شیشه

 

مونو بلوک ها

ـــــــــــــــــ مونو بلوک 32 نازل 

                ــــــــــ مونو بلوک 32 نازل پت

               ـــــــــــ مونو بلوک 32 نازل شیشه

 

ـــــــــــــــــ مونو بلوک 24 نازل

               ـــــــــــ مونو بلوک 24 نازل پت

               ـــــــــــ مونو بلوک 24 نازل شیشه

 

سوپر بلوک ها

ـــــــــــــــــ سوپر بلوک 32 نازل 

                ــــــــــ سوپر بلوک 32 نازل پت

               ـــــــــــ سوپر بلوک 32 نازل شیشه

 

ـــــــــــــــــ سوپر بلوک 24 نازل

               ـــــــــــ سوپر بلوک 24 نازل پت

               ـــــــــــ سوپر بلوک 24 نازل شیشه

 

لیبل زن ها

لیبل زن پشت چسب

                  ـــــ لیبل زن پشت چسب ظروف گرد

                  ــــــ لیبل زن پشت چسب ظروف تخت

 

لیبل زن OPP

                  ـــــ لیبل زن OPP خطی

                  ــــــ لیبل زن OPP روتاری